kotle

cerpadla

solary

kogenerace

Použití kondenzačních kotlů:

Od malých bytů až po velké provozovny s vysokou potřebou tepla.

Princip činnosti kondenzačního kotle:

Při procesu spalování plynu vzniká určité množství vody. Ta je tímto procesem hoření ohřívána. Tato ohřátá pára spolu s oxidem uhličitým tvoří spaliny a odchází bez užitku.

Kondenzační kotel ochlazuje tyto spaliny pod teplotu jejich rosného bodu, tím dojde ke změně – kondenzaci – a následnému uvolnění tepla. Toto teplo se v kondenzačním kotli využívá k předehřevu vratné vody.

Výsledky 1 - 5 z 5

kondenzační

Rozsah výkonu od 3,0 až do 49,9 kW

Základní cena pro tuto variantu:
Prodejní cena
Prodejní cena bez DPH
Sleva:
Hodnota DPH
Cena / kg:

Jmenovitý výkon od 90 do 280 kW

Základní cena pro tuto variantu:
Prodejní cena
Prodejní cena bez DPH
Sleva:
Hodnota DPH
Cena / kg:

Jmenovitý výkon od 320 do 620 kW

Základní cena pro tuto variantu:
Prodejní cena
Prodejní cena bez DPH
Sleva:
Hodnota DPH
Cena / kg:

Jmenovitý výkon od 145 do 640 kW

Základní cena pro tuto variantu:
Prodejní cena
Prodejní cena bez DPH
Sleva:
Hodnota DPH
Cena / kg:

Tepelný výkon od 800 do 1200 kW

Základní cena pro tuto variantu:
Prodejní cena
Prodejní cena bez DPH
Sleva:
Hodnota DPH
Cena / kg: